Thanh toán

Tài khoản chủ cửa hàng:

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Loan

Số tài khoản: 19030162458555  mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – CN Hải Phòng

 

Share